Tomaž Kozamernik s.p.
Deteljica 2
4290 Tržič

Matična številka: 1287290000
Davčna številka: 37101846. Nisem davčni zavezanec.

 

Registrirane dejavnosti po SKD

13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
32.130 Proizvodnja bižuterije
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti